Change Beats: Life at Mkombozi

Change Beats – Life at Mkombozi

In het project Change Beats zijn jongeren uit Nederland in contact gebracht met jongeren uit ontwikkelingslanden, via muziek.