Change Beats: Start

Change Beats – Start

In het project Change Beats zijn jongeren uit Nederland in contact gebracht met jongeren uit ontwikkelingslanden, via muziek.